Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Wpisz czego szukasz

Wybierz kategorie

Strona główna > Baza Wiedzy > Program Polska Cyfrowa

Program Polska Cyfrowa

Wpis należy do kategorii:

O dotacje z Programu Polska Cyfrowa występować mogą między innymi:

 • jednostki naukowe,
 • państwowe organizacje kultury,
 • organizacje pozarządowe.

Do 15 grudnia 2019 roku złożono 124 692 wnioski o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 723,0 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 444,2 mld zł, tj. 133,7 proc. funduszy na lata 2014-2020.

Jednym z celów programu jest tworzenie nowoczesnych e-usług elektronicznych, które umożliwią skrócenie czasu realizacji w urzędach poszczególnych typów spraw. Umożliwi to również załatwienie sprawy bez opuszczania domu bądź miejsca pracy, włączając w to płatności (szeroki katalog usług dostępnych online), dziedzictwo kulturowe, zwiększoną dostępność informacji naukowych i administracyjnych. Będzie to również podstawą do rozwoju innowacyjnych i kreatywnych przedsięwzięć biznesowych. W ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, dzięki czemu nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

– państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,

– Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,

– ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,

– jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,

– biblioteki wymienione w załączniku do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy wymienionych wnioskodawców mogą występować:

– wyżej wymienione podmioty,

– przedsiębiorcy,

– organizacje pozarządowe.

Należy dodać, że w przypadku tych konkursów są bardzo wysokie alokacje w granicach kilkudziesięciu milionów złotych, a dofinansowanie wynosi do ok. 85 procent.

 

Link do strony: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/

 

Autor: Barbara Kozłowska

Czy artykuł był pomocny?
Powiązane Ścieżki działania (2)
Powiązane Dobre Praktyki (0)
  Powiązane Narzędzia (0)
   Powiązane Akty Prawne (0)

    Zobacz także

    Wpisz czego szukasz